o nas

Zakład Aktywności Zawodowej im. Anny Bednarz-Śliwowskiej powstał w grudniu 2010 roku i funkcjonuje na podstawie art.29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zakład zatrudnia pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniając stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości pracownika. W Zakładzie stworzone są warunki do prowadzenia rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z fizjoterapii (w Zakładzie funkcjonują dwa w pełni wyposażone gabinety rehabilitacyjne). Czas pracy pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,55 lub 0,7 etatu.

Celem głównym Zakładu jest rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku.

Zakład Aktywności Zawodowej w Posadzie prowadzi działalność usługową w działach: gastronomia , manufaktura i usługi sprzątające, pralnia oraz reklama. Działalność ta prowadzona jest w trzech punktach na terenie powiatu Konińskiego.

nasze usługi

galeria

Historia Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie

Inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie była Śp. Anna Bednarz-Śliwowska ówczesna Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie.

W 2007 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożono projekt utworzenia ZAZ w Posadzie.

15 października 2008 roku podpisano trójstronną umowę pomiędzy Miastem Koninem, Powiatem Konińskim i Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie regulującą wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie planowanej inwestycji.

30 października 2008 roku podpisano umowę na utworzenia ZAZ z Województwem Wielkopolskim. Kilka tygodni później rozpoczęto prace budowlane mające na celu utworzenie ZAZ z sześćdziesięcioma miejscami pracy dla osób niepełnosprawnych.

Po trwających ponad 2 lata pracach budowlanych w dniu 12 grudnia 2010 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku, a 15 grudnia 2010 roku oficjalnie uzyskano status Zakładu Aktywności Zawodowej i rozpoczęto pracę w Działach Catering, Poligrafia, Manufaktura, Tereny Zielone.

01 grudnia 2011 roku w miejscowości Kleczew powstała filia Zakładu Aktywności Zawodowej prowadząca usługi pralnicze.

W latach 2012/2013 Zakład Aktywności Zawodowej dodatkowo prowadził Restaurację GRODZKA, która w IV kwartale 2013 roku została przekształcona na Spółdzielnię Socjalną NOWA GRODZKA.

Pod koniec 2013 roku zakupiono pomieszczenia produkcyjne po kotłowni w Gminie Kazimierz Biskupi, do których po kapitalnym remoncie przeniesiono dział poligraficzny Zakładu. Dział ten  oficjalnie został nazwany Drukarnia Kotłownia.

W grudniu 2014 roku rozbudowano i powiększono o 160m2 Salę Cateringowo Usługową w Posadzie. 

Ciągły rozwój ZAZ spowodował, że w styczniu 2015 roku przeniesiono dział Manufaktura z Posady do Konina do wynajętych hal produkcyjno-usługowych przy ulicy Kolskiej.

31 grudnia 2015 roku wynajęto pomieszczenia w Koninie przy ul. Jana Pawła II 104 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną pod nazwą SŁOWIANKA.

Luty 2017 przeniesiono Dział Pralni Eko-Bąbel do Ślesina wynajmując pomieszczenia w Galerii Ślesin.

Czerwiec 2017 zakończono działalność gastronomiczną pod nazwą Słowianka

W Listopadzie 2017 zrezygnowano z wynajmu budynku na ul. Kolskiej w Koninie, a prowadzona tam działalność przeniesiono do siedziby ZAZ Posada przy ul. Żeromskiego 11 w Posadzie

ZAZ Posada
62-530 Kazimierz Biskupi
Posada ul. Żeromskiego 11
sekretariat 605 294 416
w godz od 7:00 do 16:00
 
kadry 601 145 767
w godz od 7:00 do 15:00

Wysoki kontrast